Державна підтримка сільського господарства

Державна підтримка сільського господарства

31.10.2019

Шановні колеги та партнери! Раді повідомити Вам, що державна програма «Фінансова підтримка розвитку фермерських господарств», яка розпочала роботу в 2018 році продовжує працювати. Програмою передбачена підтримка фермерських господарств та вітчизняних селекціонерів та виробників насіння. Тому у 2019 році з держбюджету уряд виділяє 6,9 млрд грн на підтримку фермерських господарств і з них 1 мільярд гривень на компенсацію вартості насіння української селекції. 24 жовтня 2018 року Кабінетом Міністрів України було прийнято зміни та доповнення до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для надання фінансової підтримки розвитку фермерських господарств з метою поліпшення умов. Відтепер фермерським господарствам компенсується: -не 80 відсотків вартості насіння (без ПДВ), а всі 100% вартості насіння-максимальна сума компенсації зросла з 30 тис. грн, до 60 тис. гривень на одне господарство, безурахування ПДВ.-компенсації підлягає придбане насіння не лише у виробників насіння, а й насіння придбане упідприємців та юридичних осіб, які здійснюють його реалізацію.-Розширений перелік банків, через які мають бути проведені розрахунки за насіння і тепер компенсаціїпідлягає придбане насіння не лише через державні банки, а й через інші уповноважені банки, перелікяких розширяється. Отже програма підтримки фермерських господарств не тільки зросла посумам компенсацій, але й має стати більш зручною і максимально наблизитись до вітчизнянихфермерів.Що потрібно зробити щоб отримати компенсацію за насіння в розмірі 100%?Крок 1. Придбати насіння сільськогосподарських рослин вітчизняної селекції (зокреманасіння ТОВ Семагро) у фізичних осіб - підприємців та юридичних осіб, які здійснюють виробництвота/або його реалізацію.Крок 2. Сформувати пакет підтверджуючих документів щодо придбання, висіву насіння вітчизняноїселекції (в разі потреби менеджери компанії Семагро проконсультують щодо переліку необхіднихдокументів).Крок 3. Подати до уповноваженого банку* заявку та підтверджуючі документи (див. пункт 6 та 7Порядку) після висіву насіння, але не пізніше 1-го листопада**Крок 4. Отримати кошти на рахунок в уповноваженому банку.

*Закупівля насіння сільськогосподарських рослин вітчизняного виробництва, вартість якого підлягає частковій компенсації,здійснюється через уповноважені банки.**Граничний строк подання документів для часткової компенсації вартості насіння уповноваженим банкам - 1 листопадапоточного року.
Коротко про основні зміни до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для надання фінансової підтримки розвитку фермерських господарств: 1.Пункт 3: Фінансова підтримка надається:1)фермерському господарству, яке має чистий дохід (виручку) від реалізації продукції (товарів, робіт,послуг) за останній рік до 20 000 000 гривень, у власності та/або користуванні якого перебувають землісільськогосподарського призначення; зареєстрованому в поточному році фермерському господарству, увласності та/або користуванні якого перебувають землі сільськогосподарського призначення, незалежновід обсягу чистого доходу (виручки);2)сільськогосподарському обслуговуючому кооперативу: молочарського, м`ясного напрямів, до складуякого входять не менше 20 членів, серед яких повинно бути одне і більше фермерських господарств, аінші - фізичні особи, у власності та/або користуванні кожної з яких перебувають землісільськогосподарського призначення та за наявності тварин, ідентифікованих та зареєстрованихвідповідно до законодавства; плодово-ягідного, овочевого напрямів, а також із заготівлі та переробкидикорослих ягід, грибів і рослин, до складу якого входять не менш як 7 членів, серед яких повинно бутиодне і більше фермерських господарств, а інші – фізичні особи, у власності та/або користуванні кожної зяких перебувають не більше 100 гектарів земель сільськогосподарського призначення. Зазначеніфермерські господарства та сільськогосподарські обслуговуючі кооперативи є одержувачами фінансовоїпідтримки, передбаченої цим Порядком (далі - одержувачі).".2.У пункті 5: "часткова компенсація вартості насіння сільськогосподарських рослин вітчизняноговиробництва, закупленого у фізичних осіб - підприємців та юридичних осіб, які здійснюють виробництвота/або його реалізацію (далі - часткова компенсація вартості насіння);"3.У пункті 6: Фінансова підтримка за напрямами, визначеними абзацами другим і сьомим пункту 5 цьогоПорядку, надається через уповноважений банк, що підписав з Мінагрополітики Меморандум прозагальні засади співробітництва (далі - уповноважений банк).4.Пункт 7: Для отримання часткової компенсації вартості насіння сільськогосподарських рослинвітчизняного виробництва категорій базове, сертифіковане (у розмірі не більше 60000 гривень на однегосподарство, без урахування сум податку на додану вартість), одержувачі, крім документів,передбачених у пункті 6 цього Порядку, також подають уповноваженому банку копії: сертифіката, щозасвідчує сортові якості насіння; сертифіката, що засвідчує посівні якості насіння; платіжного дорученняпро оплату за насіння; накладної (товарно-транспортної накладної) на придбане насіння; акту про висівпридбаного насіння за формою, затвердженою Мінагрополітики. У разі закупівлі насіння у фізичних осіб
- підприємців та юридичних осіб, не включених до Реєстру суб`єктів насінництва та розсадництва, одержувачі додатково до зазначених документів подають уповноваженому банку оригінали документів на якість насіння, визначені ДСТУ 4138-2002 Насіння сільськогосподарських культур, а саме: атестат на насіння - на базове насіння; свідоцтво на насіння - на сертифіковане насіння; свідоцтво на гібридне насіння - на насіння першого покоління гібридів.
З питань закупівлі звертатись за тел./факс: +38 (057) 752-51-64, 752-51-74
+38(067)120-10-29; +38(067)546-19-52; +38(097)671-81-67
E-mail: semagro.info@ukr.net Сайт: www.semagro.com.ua