КОРИСТУВАННЯ ДІЛЯНКОЮ ДО УКЛАДАННЯ ТА РЕЄСТРАЦІЇ ДОГОВОРУ ОРЕНДИ

КОРИСТУВАННЯ ДІЛЯНКОЮ ДО УКЛАДАННЯ ТА РЕЄСТРАЦІЇ ДОГОВОРУ ОРЕНДИ

14.08.2015

 Чи повинна сплачувати земельний податок до моменту укладання та реєстрації дого- вору оренди юридична особа, яка користується земельною ділянкою на підставі рішення органу місцевого самовряду- вання про надання землі в оренду? Статтею 206 Земельного кодек- су зазначено, що використання землі в Україні є платним. Об’єктом плати за землю є земельна ділянка. Плата за землю справляється відповідно до закону. Згідно зі ст. 6 Закону від 06.10.98 р. № 161-XIV «Про оренду землі» (далі — Закон № 161) орендарі на- бувають права оренди земельної ділянки на підставах і в порядку, пе- редбачених Земельним, Цивільним кодексами, цим Законом та іншими законами України і договором орен- ди землі. Відповідно до ст. 116 Земельно- го кодексу громадяни та юридичні КОРИСТУВАННЯ ДІЛЯНКОЮ ДО УКЛАДАННЯ ТА РЕЄСТРАЦІЇ ДОГОВОРУ ОРЕНДИ особи набувають права власності та права користування земельними ділянками із земель державної а бо комунальної власності за рішенням органів виконавчої влади чи органів місцевого самоврядування в межах їх повноважень, визначених ст. 122 цього Кодексу. Передача в оренду земельних ділянок, що перебувають у державній або комунальній власності, здійснюється на підставі рішення відповідного органу виконавчої вла- ди або органу місцевого самовряду- вання (ст. 124 Земельного кодексу). Право власності на земельну ділянку, а також право постійного користування та право оренди земельної ділянки виникають з мо- менту державної реєстрації цих прав (ст. 124 вищезазначеного Кодексу). Орендар земельної ділянки зобов’язаний приступати до вико- ристання земельної ділянки в стро- ки, встановлені договором оренди землі, зареєстрованим згідно із за- коном (ст. 25 Закону № 161). Тобто користування земельною ділянкою без оформлення відповідного права є порушенням законодавства. Відповідальність за порушення земельного законодавства перед- бачено ст. 144 Земельного кодексу. Зокрема, у разі виявлення по- рушень відповідальними особами профільних відомств складають- ся протоколи про порушення і надається термін для його усунен- ня. За умови невиконання вказівки на посадову особу накладається адміністративне стягнення і повтор- но видається вказівка про припи- нення правопорушення. У разі не- усунення порушення відповідальні особи звертаються до відповідного органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування з кло- потанням про прип инення права користування земельною ділянкою.

Державна фіскальна служба України, урядовий портал

Новости

Запрошення на СЕМІНАР про відбір проб за міжнародними стандартами

[09.11.2018]

Шановні колеги, друзі!
Запрошуємо Вас взяти участь у навчально-практичному семінарі
ВІДБИРАННЯ ПРОБ В ІД ПАРТІЇ НАСІННЯ В ІДПОВ ІДНО ДО
НАЦІОНАЛЬНИХ СТАНДАР ТІВ ТА МІЖНАРОДНИХ В ИМОГ (OECD, ISTA)
SEED SAMPLING FROM A SEED LOT ...


АГРОСОБЫТИЯ 2017-2018

[21.11.2017]

АГРОСОБЫТИЯ 2017-2018
CANADIAN WESTERN AGRIBITION 20–25 ноября · Страна, город: Канада Реджайна · Тематика: Животноводство 20ноября2017 ФОРУМ XVI МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ ФОРУМ 21–24 ноября · Страна, город: ...


С 1 ЯНВАРЯ НАЧАЛ ДЕЙСТВОВАТЬ НОВЫЙ ПОРЯДОК НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ АГРАРИЕВ

[17.01.2017]

Агропроизводители перешли на общую систему налогообложения. Это стало следствием вступления в действие закона №5132 «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений в 2017 ...


Статьи

КОРИСТУВАННЯ ДІЛЯНКОЮ ДО УКЛАДАННЯ ТА РЕЄСТРАЦІЇ ДОГОВОРУ ОРЕНДИ

[14.08.2015]

Чи повинна сплачувати земельний податок до моменту укладання та реєстрації дого- вору оренди юридична особа, яка користується земельною ділянкою на підставі рішення органу місцевого самовряду- вання про надання землі в оренду? Статтею 206 ...


Технология взращивания томатов, а так же подготовка семян

[28.02.2013]

В технологии взращивания томатов основным этапом является подготовка семян. Перед засевом семена подвергают обработке в растворе марганцовокислого калия, имеющего темно – вишневый цвет (на 1 стакан воды 1 г марганца). Семена для этого ...


Выращивание и уход за клубникой

[28.02.2013]

Для выращивания клубники подходят практически любые грунты. Для закладки клубники лучше подходят склоны юго–западной экспозиции, где раньше начинается вегетация, и быстрее проходит созревание ягод. Кислотность грунта должна быть на уровне 5,5 ...