Cорти сої і їх агробіологічні особливості вирощування.

 

 Cорти сої і їх агробіологічні особливості вирощування.

 

Інститут рослинництва ім. В. Я. Юр’єва

ТОВ НВФ „Семагро”

Вступ.

На сучасному етапі розвитку агропромислового комплексу України соя, як цінна білково-олійна культура, яка має широкий спектр використання в кормо виробництві, на харчові, технічні цілі і медицині, здобуває зараз виключне значення.

Ця культура відрізняється унікальною сукупністю ознак якості зерна, має достатньо високу продуктивність, широкий ареал розповсюдження і характеризується високою економічністю виробництва. Саме тому соя за обсягами виробництва є провідною бобовою та олійною культурою світу і її експорт складає одну з провідних статей світового експорту сільськогосподарської продукції.

            Але до цього часу виробництво та промислове використання сої в Україні ще не отримало потрібного розвитку, хоча його слід визнати безумовно доцільним за біологічними, соціальними та економічними міркуваннями.

            Одним із важливих напрямків селекції Інституту  рослинництва ім. В. Я. Юр’єва є створення  нових високопродуктивних, скоростиглих та високоякісних сортів сої з підвищеною адаптивністю, орієнтованих на отримання повноцінних харчових продуктів та технологічної сировини рослинного походження. У виробничих умовах сорти сої селекції інституту забезпечують одержання урожаю насіння до 3,2 – 3,6 т/га при дотриманні технології вирощування.

Значення сої.

Соя – багато в чому є культурою унікальною.  По багатству й розмаїтості хімічних компонентів, що втримуються в зерні корисних, їй немає рівних серед всіх пальових сільськогосподарських культур. Головне - це високий (до 45%) зміст білка в зерні. Але саме дивне те, що тут кількість сполучається з якістю.

            По амінокислотному складу соєвий білок із всіх рослинних білків найбільш близький до білка яєць, м`яса й молока. У ньому є всі незамінні амінокислоти, що є необхідними „цеглинками” при утворенні власного білка людськими та тваринними організмами. Зміст у білку сої незамінних амінокислот лізина, треоніна, лейцину, фенплаланіна в 1,5 рази більше, валіна й изолейціна на 7%, триптофану - на 21% вище чім передбачено стандартом на якість білка ФАО  Всесвітньої організації охорони здоров`я.

Але не тільки по амінокислотному складу коштовний білок сої, а також по своїй гарній розчинності й легкій засвоюваності. Він на 90% витягається з насіння водою й розчином повареної солі. Тому із сої можна легко виготовити штучне молоко, близьке по хімічному складу до природного коров`ячого.

            Соєвим білком цілком можна замінити значну частину білка тваринного походження. Особливо коштовний він для вегетаріанського й дієтичного харчування людини. Не випадково високобілкові концентрати й ізоляти із соєвого зерна є розповсюдженими добавками при готуванні різних продуктів харчування.

            У світовому балансі рослинного білка соя є лідируючою культурою, на частку якої доводиться 54,4% усього його обсягу, у той час як частка білка арахісу 9,5%, соняшника - 8,5%, рапсу - 12%, бавовнику - 12,1%.

Другим основним компонентом соєвого зерна є масло, зміст якого коливається залежно від сорту й умов вирощування в межах 18-27%.

По жирнокіслотному складу соєве масло є самим біологічно активним із всіх рослинних масел. Воно містить  близько 55% незамінної лінолевої кислоти, що не синтезується організмом людини й повинна надходити тільки з їжею.

З поліненасичених жирних кислот у ньому є також олеїнова (25%) і ліноленова (8%). Насичених жирних кислот (пальмітинової й стеаринової) у маслі сої всього близько 12%. Така збалансованість соєвого масла корисними жирними кислотами ставить його в перший ряд по харчовій цінності.

Цінність соєвого масла обумовлена ще й змістом (1г/кг) у ньому біологічно активних речовин токоферолів, що відрізняються Е - вітамінною активністю й антиокісними властивостями. Наявність їх сприяє підвищенню захисних властивостей організму й уповільненню старіння.

Вуглеводна частина (17-25%) зерна сої представлена навпіл розчинними цукрами (глюкозою, фруктозою, сахарозою, раффинозою і стахиозою) і наполовину гидролізуємимі й нерозчинними полісахаридами (крохмаль, клітковина, гемицеллюлоза й інші). Перші з них безпосередньо засвоюються організмом, а другі (олигосахара) сприяють активізації корисної мікрофлори кишечнику людини.

Дуже насичене зерно сої й мінеральними (зольними) елементами (5-6%), виявлені також різні глюкозиди, представлені в основному ізофлавонами й сапонінами. Це біологічно активні компоненти зерна, роль яких недостатньо вивчена.

Дослідженнями американських учених Мессіна й Сетчелл виявлена позитивна роль ізофлавонів у лікуванні раку людини, що визначає можливість виготовлення на їхній основі спеціальних лікарських препаратів.

Така біологічно активна збалансованість соєвого зерна основними живильними елементами ставить її в перший ряд по цінності серед всіх інших сільськогосподарських культур.

Різноманітний хімічний склад соєвого зерна спричиняється різнобічністю його використання й виняткову значимість для багатьох галузей народного господарства. Це насамперед сировина для масложирової промисловості.

Одержувані від пресова або хімічної (екстракція бензолом) переробки зерна сої масло широко застосовується в харчових і технічних цілях, а макуха й шроти - як високобілкові добавки до концентрованих кормів, а також як сировина для виготовлення високобілкових концентратів і ізолятів. Це основний шлях використання сої в промислових масштабах.

У сучасній соціально-економічній ситуації, що зложилася в Україні, коли гостро відчувається дефіцит харчового й кормового білка, соя може стати рятівною культурою. Не тільки дешевина її повноцінного білка в порівнянні з білками м`яса, молока і яєць, але й можливість швидкого збільшення її виробництва (у порівнянні з відновленням тваринницької галузі) відкриває перспективу надійного й простого рішення цієї проблеми.

Формуючи високий урожай зеленої маси, соя може стати коштовним високобілковим компонентом для готування соковитих і грубих кормів. Тому кормове значення її не обмежується готуванням комбікормів і преміксов, але також поширюється на сенажний й силосний напрямки.

Велике й агрономічне значення цієї культури як гарного ґрунтополіпшуючого попередника в польових сівозмінах, що збагачує ґрунт біологічним азотом  завдяки здатності засвоювати його з повітря за допомогою симбіозу із клубеньковими азотофіксуючими бактеріями. При активному функціонуванні симбіотрофного процесу соя стає як би біофабрикой азоту, поглинаючи до 300 кг його з повітря  й задовольняючи свої потреби на 50-70% у цьому елементі, зберігаючи при цьому його ґрунтові запаси.

Маючи досить могутню природну захисну здатність від різних патогенів, соя потребує при її обробленні в набагато меншому наборі й кількості пестицидів у порівнянні із зерновими культурами, будучи екологічно безпечною культурою.

Економічна роль сої безсумнівна, тому що рентабельність її виробництва може досягати 300-400%. При врожаях зерна її 20-25ц/га вона є однією із самих прибуткових польових культур. Витрати на її оброблення окупаються, як правило, вартістю 5-7ц її зерна, тобто навіть при низьких урожаях (8-100 ц/га) вона прибуткова.

Таке коротко народногосподарське, соціально-економічне, агрономічне й екологічне значення цієї коштовної білково - маслинної культури. Вона ще не до кінця пізнана й освоєна людиною, незважаючи на тривалу історію оброблення. Треба думати, що в XXI столітті соя одержить більш широке поширення й різноманіття застосування.

  

Перспективи вирощування сої в Україні

 

Соя, завезена в Україну з Китаю в XIX сторіччі спочатку культивувалась у наукових цілях. Максимум посівних площ товарних посівів сої припадає на 1931 рік – 191 тис. га.

В післявоєнні роки посіви сої значно зменшилися. В 1950-1991 р. р. посівні площі коливались від кількох тисяч до 104 тисяч в 1991 році.

Після чергового спаду посівів сої в 1998 році до 25 тисяч га відмічається динамічне нарощування посівів сої в Україні:

 

Ріст виробництва сої в Україні в 1990-2005 р. р.

(статистичні данні)

Рік

Площа сої, тис. га

Урожайність, ц/га

Валовий сбір, тис. тонн

1990

93

11,3

99,3

1995

25

9,7

22,3

1998

34

11,4

35,6

1999

49

10,7

45,4

2000

65

10,6

64,4

2001

82

10,1

73,9

2002

108

12,1

252,9

2003

189

10,2

189,0

2004

256

12,0

306,0

2005

435

14,6

620,0

Основні сорти сої: Романтика, Київська 98, Устя, Аметист.

            За результатами наукових досліджень українських вчених аграрної науки оптимальне співвідношення зернобобових культур і злакових повинно становити 10-20% до 80-90% відповідно.

            Американський досвід вирощування сої показує, що соя може займати до 20-40% в сівозмінах короткої ротації.

            Україна для успішного вирощування сої має всі умови – наявність вітчизняних скоростиглих високоврожайних сортів, сприятливі ґрунтово  – кліматичні умови, розроблені і всебічно використовуються новітні вітчизняні технології вирощування сої та її переробки на кормові і харчові цілі.

            Ґрунтово-кліматичні умови України дозволяють вирощувати сою практично по всій території. Головним фактором при вирощуванні сої в Україні, враховуючи родючість ґрунтів, є волога і тепло. На півдні в степових районах достатньо тепла, але лімітуючим фактором є дефіцит вологи,  тому врожайність по роках на богарних землях різко коливається від 7-8 ц/га до 15-22 ц/га в сприятливі по волого-забезпеченню роки.

            В зоні Лісостепу скоростиглі сорти сої стабільно дають врожай від 12-16 ц/га в господарствах з частковим виконанням агротехнічних заходів по інтенсивній технології вирощування сої.

            Рентабельність вирощування сої в Лісостепу України стабільно має позитивні показники, що сягають 90-120%

            До „соєвого поясу” України відносяться орні землі 17 областей:

№ п/п

Найменування області

Сума ефективних температур, Со

Рекомен-

довані групи стиглості, СМ

Середня врожайність, ц/га

1

Черкаська

2470

1-3

15-18

2

Вінницька

2350

1-2

12-17

3

Київська

2300

1-2

14-18

4

Чернівецька

2400

1-3

16-20

5

Хмельницька

2200

1-2

12-16

6

Полтавська

2500

1-3

14-20

7

 

Телефоны:
+38 (067) 120 10 29
 
 
   
E-mail: semagro.info@ukr.net
   

© semagro.com.ua

© 2001-2020 GK-Studio