Оз. пшениця КІРІЯ

Апробаційні ознаки:
У Реєстрі сортів рослин України з 2004 р., для вирощування у центральній зоні Степу і Лісостепу. Автори: С.П. Лифенко, М.І. Єриняк, В.П. Федченко та інш. Господарські та біологічні характеристики: Високопродуктивний сорт інтенсивного типу. За роки випробування з урожайністю 68,9-92,3 цга перевищив кращий стандарт для степової зони на 4,6-6,9% Середньоранній. Яровизаційна потреба більша за середню, чутливість до фотоперіоду низька. Стійкість до хвороб у балах: до жовтої та бурої іржі - 8; до борошнистої роси, вірозів і фузаріозу - 6; до твердої і летючої сажки - 5. Морозо-, зимостійкість на рівні стандарту Альбатроса одеського. Стійкий до вилягання та осипання. Підвищена стійкість до несприятливих умов довкілля у весняно-літній період. Якість зерна Належить до групи сильних пшениць. Сила борошна 350-420 о.а., вміст клейковини 28,1-29,4%, вміст білка 13,1-13,9%, вихід борошна 72%. Загальна оцінка хліба 5,0 бала; Апробаційні ознаки Різновид еритроспермум, короткостеблового типу 65-86 см. Кущ сланкої форми. Колос соломяно-жовтого кольору, середній за довжиною 8-9 см, середньої щільності 22 членики на 10 см довжини стрижня. Остюки середньої довжини, цупкі, соломяно-жовті. Колоскова луска середніх розмірів, яйцевидна, з добре вираженою нервацією, зубець середньої довжини, прямий, гострий. Плече вузьке, скошене, кіль добре виявлений, доходить до основи луски. Зерно червоне, яйцевидної форми, середнього розміру маса 1000 зерен 41,6 г. Продуктивна кущистість висока. Агротехнічні вимоги Рекомендується для вирощування переважно за інтенсивною технологією з розміщенням по кращих попередниках пари, просапні та зернобобові культури, кормові трави. Висока стійкість до хвороб і вилягання дає можливість застосовувати підвищені дози азотних та фосфорно-калійних добрив. При внесенні 100 кгга аміачної селітри урожай зерна збільшується на 4-5 цга, вміст білка на 1,2-1,8%, сила борошна на 80-150 о.а. Сорт придатний для отримання високоякісного продовольчого зерна. Реакція на вплив строків сівби звичайна. Має підвищену толерантність до гербіцидів типу ростових речовин 2,4-Д, Діален. 

Телефоны:
+38 (067) 120 10 29
 
 
   
E-mail: semagro.info@ukr.net
   

© semagro.com.ua

© 2001-2020 GK-Studio