технология вирощування пшениці

Біологічні особливості

Попередники

            За результатами досліджень наукових установ з питань сівозмін, у Лісостепу високі і порівняно стабільні врожаї зерна доброї якості озима пшениця забезпечує при розміщенні її після гороху на зерно, багаторічних на один укіс трав (крім посушливих років), однорічних трав і кукурудзи на зелений корм та кукурудзи на силос ранніх строків збирання. Перевага чорного пару за урожайністю озимої пшениці виявляється лише у південно-східних районах Лісостепу. Задовільним попередником для озимої пшениці є гречка ранньостиглих сортів за якісного збирання. Помітно знижується врожайність озимої пшениці в повторних посівах, при розміщенні після ячменю та кукурудзи МВС пізніх строків збирання.

            У Лісостепу України впроваджено 10-пільну сівозміну з таким чергуванням культур: багаторічні трави на один укіс або однорічні – озима пшениця – цукровий буряк – горох – озима пшениця – кукурудза на зерно – кукурудза на силос – озима пшениця – цукровий буряк – ячмінь, яра пшениця + багаторічні трави. Структура посівів при цьому буде наступною: зернових – 60%, в т.ч. озимої пшениці – 30%, кукурудзи на зерно – 10%, гороху – 10%, ярої пшениці або ячменю 10%, цукрових буряків – 20%, кукурудзи на силос – 10%.

            Також вводяться короткоротаційні сівозміни з таким чергуванням культур:

* зернобобові – озима пшениця – цукрові буряки – картопля, гречка – яра пшениця;

* соя – озима пшениця – цукрові буряки – яра пшениця;

* конюшина – озима пшениця – горох, гречка – озима пшениця – цукрові буряки.

Обробіток ґрунту

            Залежно від строків збирання попередника, вологості ґрунту та забур’яненості обробіток слід диференціювати за глибиною та способами. Застосування широкозахватних комбінованих агрегатів (плуг+борона+коток; плоскоріз чи дискова борона, голчаста борона+коток; чизельний плуг; ґрунтообробні комбіновані агрегати типу АПБ, АГ, «Комбі-3900», «Агро-3» та інші). Системи «Європак», що готують ґрунт за один-два проходи найбільшою мірою відповідають основним агротехнічним вимогам до основного обробітку ґрунту – вслід за збиранням попередника ґрунт має бути доведений до придатного для сівби стану.

            За посушливих умов роздільне виконання механічних операцій, спрямованих на додаткове розпушування, вирівнювання та ущільнення ґрунту, призводить до зниження якості обробітку, затримки строків, втрати вологи та збільшення виробничих витрат.

            В умовах гострої нестачі ґрунтової вологи особливої ваги набуває безполицевий поверхневий обробіток ґрунту, який на практиці у більшості виконують дисковими боронами в агрегаті із зубовими або наступним вирівнюванням і ущільненням ґрунту широкозахватними комбінованими агрегатами АПБ, АГ системи «Європак». Поверхневий обробіток дає можливість за нетривалий час підготувати ґрунт.

            Загальними принципами у системах обробітку ґрунту мають бути:

* післязбиральне лущення полів на глибину від 5-6 до 8-10 см дисковими лущильниками, дисковими боронами або важкими культиваторами, обладнаними стрільчатими лапами. Останні знаряддя мають переваги перед дисковими на полях з багаторічним типом забур’яненості;

* лущення в єдиному циклі із збиральними роботами з мінімальним розривом у часі, особливо за посушливих умов;

* проведення наступного основного обробітку з вирівнюванням і ущільненням поверхні;

* доведення поля до посівного стану в єдиному технологічному циклі із застосуванням агрегатів, обладнаних розпушуючими або підрізуючими органами, котками чи комбінованими агрегатами типу «Європак»;

* здійснення передпосівного обробітку в єдиному технологічному циклі з сівбою за мінімального розриву у часі між цими заходами;

* за вмісту доступної вологи у верхньому (0-10 см) шарі ґрунту 10 мм і більше параметри передпосівного обробітку мають забезпечувати рівномірну глибину заробки насіння – не більше 5 см, з оптимумом 3-4 см. Поля після стерньових попередників слід переважно орати на глибину 16-18 см. Оранка є також оптимальним прийомом обробітку після багаторічних трав.

            Чотирнадцятирічні дані Миронівського інституту пшениці (1978–1991) свідчать, що кращим варіантом обробітку ґрунту в типовій для Лісостепу 10-пільній зерно-буряковій сівозміні є різноглибинний диференційований, що включає по-лицеву оранку на глибину 27-30 см з заорюванням гною під цукровий буряк і зернову кукурудзу; безполицевий обробіток на 20-22 см під ярі культури та поверхневий – дисковими боронами на 6-8 см під озиму пшеницю, особливо – після кукурудзи на силос.

            Взагалі на врожайність озимих культур і, зокрема, озимої пшениці впливають не стільки способи основного обробітку ґрунту, скільки строки його виконання. Так, в агротехнічних дослідах Миронівського інституту пшениці урожай зерна пшениці після кукурудзи на силос за оранки 10 серпня був 47,2 ц/га, 20 серпня – 40,6 і 1 вересня – 24,4 ц/га. Отже, тут абсолютно доречний вислів великого Лібіха про те, що в землеробстві немає важливішого фактора, ніж ФАКТОР часу.

Удобрення озимої пшениці

            Серед хлібних злаків озима пшениця є однією з найвибагливіших до родючості ґрунту та удобрення. На всіх ґрунтових відмінах при внесенні добрив суттєво зростає її урожайність. Для утворення одного центнера зерна та відповідної кількості соломи пшениця потребує 3-4 кг азоту, 1-1,4 кг фосфору і 1,8-2,5 кг калію.

            В агротехнологіях внесення добрив посідає друге місце після обробітку ґрунту за енерговитратами. Тому їх доцільно застосовувати в комплексі або на фоні органічних добрив – бобові і хрестоцвіті сидерати, побічна рослинницька продукція (солома, гичка тощо). Заробка в ґрунт 3-4 т/га соломи еквівалента 9 т/га гною. Система удобрення озимої пшениці складається з декількох етапів – основного удобрення, внесення добрив у рядки під час сівби та підживлень в період вегетації.

            Вирощування у післяжнивний період після збирання пшениці озимої протягом 45-50 вегетаційних днів гірчиці білої та редьки олійної нематодостійких сортів як сидератів, дає змогу додатково внести зелених добрив у межах 7,8-12,7 і 9,1-15,3 т/га, покращити фітосанітарний стан ґрунту – чисельність личинок шкідливих нематод під сидеральними культурами зменшується на 97-98% порівняно з контролем.

            У складі припосівного (стартового) добрива має бути азот. Найкраще поєднання в складі повного добрива. Решту азоту вносять роздрібно – 1-3 рази, згідно зі станом рослин та етапами їх розвитку в кількості N30-90 кг д.р. Наведені норми добрив подані з урахуванням використання (поукісного, пожнивного) зеленого добрива чи після угноєних попередників.

Гній вносять після однорічних і багаторічних на один укіс трав, що вивільняють поле за 80-90 днів до настання оптимальних строків сівби. Найефективніше внесення підстилкового гною під просапні культури (цукровий буряк, зернову кукурудзу), що максимально використовують продукти трансформації органічної речовини впродовж тривалого вегетаційного періоду.

Підготовка насіння до сівби

            Найвідповідальнішим заходом у підготовці насіння є його очищення й сортування в одному потоці зі збиранням. Завдання післязбиральної обробки – відібрати найжиттєздатніше насіння, знайти шляхи поліпшення його якості. Щоб довести насіннєвий матеріал до високих посівних кондицій, дуже часто господарства по кілька разів пропускають насіння через сортувальні машини. Це призводить до значного його пошкодження (один пропуск зерна через навантажувач травмує від 2 до 9% насіння, через ОВП-20 і ОВС-25 – від 3 до 8%, через ОС-4,5 М і СМ-4 – від 2 до 7%) і підвищення собівартості.

            Маса 1000 насінин усіх сортів озимої пшениці має бути більшою 40 г. Значне зниження цього показника нерідко є однією з причин зниження врожайності. Дослідами в Миронівського інституту пшениці встановлено, що за наявності у насіннєвій партії більше 10% фракцій з масою нижче 40 г недобір урожаю становить 2 ц/га і більше.

            Слід пам’ятати, що ряд системних протруйників (Байтан Універсал, Раксіл, Вінцит, Сумі-8 ФЛО та інші) вкорочують довжину колеоптіле, що належить враховувати при встановленні глибини заробки насіння. Не можна висівати насіння озимої пшениці, оброблене цими препаратами, на глибину більше 5-6 см. Недотримання цієї умови – одна з причин зниження його польової схожості.

            На сьогодні в Україні дозволено до використання понад 20 протруйників. Кожен з них має свій спектр дії на шкідливі організми, різний її механізм і характер. Тому при виборі протруйників слід звернути увагу, проти яких збудників хвороб їх слід застосувати. Проти різних видів сажок, грибкових хвороб та кореневих гнилей ефективні системні препарати.

Сівба

            За визначення календарних строків сівби озимої пшениці насамперед належить забезпечити одержання сходів не пізніше як на 8-10-й, максимум – 12-й день, щоб рослини отримали необхідне загартування. Оптимальними строками сівби будуть ті, за яких рослини не переходили б до III-IV етапів органогенезу.

            До сівби слід приступати при переході середньодобової температури повітря через +15oС у бік зниження. За багаторічними даними Рокитнянської метеостанції ця дата – 11 вересня. З огляду на це оптимальними строками сівби озимої пшениці в Правобережному Лісостепу можна вважати період з 10 по 25 вересня. При забезпеченні насіння і посівів інсектицидно-фунгіцидним захистом до сівби можна приступати і раніше, а за відсутності такого захисту строки сівби зміщують у бік більш пізніх, але в межах допустимих.

            Розпочинати сівбу озимини слід з сортів пізньостиглих, середньостиглих і закінчувати ранньостиглими. Під час сівби озимої пшениці після різних попередників слід дотримуватись правила: починати сівбу по гірших попередниках (кукурудза на силос, злакові трави) і закінчувати по кращих (зернобобові, зайняті пари).

            Після закінчення оптимальних строків сівби сіяти озиму пшеницю не рекомендується; навесні ці площі краще зайняти ярою пшеницею, ярим ячменем, горохом, кукурудзою, соєю, гречкою, просом та іншими зерновими культурами залежно від кон’юнктури ринку, весняної вегетації та погодних умов, що фактично складуться.

            Норма висіву забезпечує оптимальну густоту продуктивного стеблостою і залежить від попередників, вологості та родючості ґрунту, строку сівби та біологічних властивостей сорту. В основі розрахунків норм висіву має бути необхідність одержання густоти сходів у межах 400 шт./м2 у сортів із низьким коефіцієнтом кущення, а в сортів, що інтенсивно кущаться – 350–380 шт./м2. При розриві у показниках між лабораторною схожістю і енергією проростання на 10% і більше норму висіву збільшують на 8–10%.

            За узагальненими даними, одержаними в дослідах МІП у рекомендованих для Лісостепу сортів озимої пшениці миронівської селекції оптимальна норма висіву – в межах від 4 до 5,5 млн/га схожих насінин, після добре підготовлених парових попередників – 4–4,5 млн/га, після пізніх непарових попередників – 5– 5,5 млн/га. Для короткостеблових сортів норму збільшують на 15–20%. Трохи збільшують її і за несприятливих умов, запізнення з сівбою. Проте норма висіву понад 6 млн шт./га небажана.

Способи сівби

            Зі способів сівби озимої пшениці найпоширеніший звичайний рядковий з міжряддям 15 см. Обов’язковою при сівбі озимих зернових культур за інтенсивної технології в умовах АТ «Нова Перемога» є технологічна колія для проходів агрегату при догляді за посівами. Утворюють її, закриваючи 6–7 та 18–19-й сошники сівалки. Кратність проходів сівалки з закритими та відкритими сошниками визначають шириною захвату обприскувачів, що є в господарстві. Ефективним способом сівби, також, є і вузькорядний з міжряддям 7,5 см. Високу агрономічну та економічну ефективність сівби забезпечують сівалки точного висіву.

            Глибина загортання насіння. Поява вчасних і дружних сходів, нормальний розвиток і перезимівля рослин, формування високого врожаю значною мірою залежать від глибини загортання насіння: вона має бути не більшою 5 см з оптимумом 3–4 см.

            Неприпустимо сіяти озимі у напівсухий ґрунт, коли вологи достатньо лише для набрякання насіння. На таких площах їх слід висівати лише після зволоження ґрунту, у межах допустимих строків сівби.

Догляд за посівами та збирання

            Підживлення озимої пшениці здійснюють з урахуванням попередника, наявності елементів живлення в ґрунті і рослинах, стану агроценозу, густоти рослин та стебел на одиниці площі (1 м2), часу відновлення весняної вегетації (ЧВВВ) та погодних умов, що фактично складуться. Після кращих попередників (зернобобові, пари зайняті, багаторічні на один укіс трави) за густоти стебел на 1 мг 800–1200 штук перше підживлення азотним добривом здійснюють за норми 30 кг/га діючої речовини на IV етапі органогенезу, коли формуються елементи структури урожайності колосу. Друге для підвищення вмісту білка і клейковини – 40-50 кг/га діючої речовини на VII-VIII етапі органогенезу (фаза початку колосіння). Після малоцінних попередників за густоти стебел на 1 м2 750 штук і менше, а також на посівах озимих у фазі двох-трьох листків перше ранньовесняне підживлення складає 30–35 кг/га діючої речовини – на II етапі органогенезу, друге в нормі 30–40 кг/га діючої речовини – на IV етапі органогенезу.

            У період сходів та кущення на ранніх посівах озимини за певних погодних умов виникає загроза пошкодження посівів цикадами, злаковими попелицями, злаковими мухами, підгризаючими совками, хлібними жужелицями. В цей період необхідне крайове або вибіркове обприскування посівів озимини одним із препаратів. В цю ж фазу за теплої тривалої осені посіви уражуються борошнистою росою. Щоб захистити посіви озимини від даного захворювання, їх обприскують одним із фунгіцидів.

            Навесні за сприятливих умов (вологість – 95–100% і середньодобова температура повітря понад 15оС) на посівах озимої пшениці розвивається борошниста роса, септоріоз, кореневі гнилі. За даними відділу захисту рослин, для обмеження розвитку цих захворювань ефективне обприскування вегетуючих рослин у фазі кущення – початок виходу в трубку одним із препаратів.

            За весняного кущення озимої пшениці до виходу її в трубку захищають посіви від бур’янів одним із гербіцидів. У дослідах відділу захисту рослин добре зарекомендувала суміш гербіцидів: Гроділ Супер + Пума Супер.

З початком трубкування озимої пшениці обприскування проти хвороб поєднують з обробкою проти бур’янів.

            У фазу колосіння шкодять посівам озимини гусениці злакової листокрутки, личинки п’явиці, клопа – шкідливої черепашки. Для захисту посівів від цих шкідників необхідне обприскування одним з інсектицидів.

            У фазу колосіння – початок цвітіння за вологої і теплої погоди розвитку набувають борошниста роса, бура іржа, септоріоз листя та колосу, фузаріоз колосу. Для захисту посівів озимини від цих хвороб необхідне обприскування у фазу колосіння одним із фунгіцидів.

            Під час формування та наливання зерна значних втрат урожаю можна зазнати через пошкодження зерна злаковими попелицями, злаковими трипсами та хлібними жуками. Значно шкодить посівам клоп-шкідлива черепашка. Тому в цей час необхідне обприскування посівів одним з інсектицидів.

            Збирання врожаю залежно від стану посівів, погодних умов, забур’яненості та інших факторів здійснюють прямим комбайнуванням, або роздільним способом. Низькорослі сорти, а також неполеглі, чисті від бур’янів посіви, за дощової погоди та вологості основної маси зерна 17-18%, – прямим комбайнуванням, полеглі, забур’янені, з неодночасним достиганням та схильні до осипання – роздільним способом. Скошувати пшениці у валки починають з настанням фази воскової стиглості, коли вологість зерна в колосі знизиться до 30–32%. Висота зрізу за роздільного збирання має бути не меншою 20-22 см. До обмолоту пшениці у валках приступають за вологості зерна в межах 14-16%. Насінницькі посіви починають збирати за вологості зерна не більше 16-18%.

            При інтенсивних технологіях створюються кращі умови для проростання насіння, одержання сходів і осінньої вегетації. Маючи достатнє живлення, посіяні на малу глибину рослини сходять значно швидше. Восени вони встигають добре розвинутися за пізніших строків сівби. Кращий розвиток рослин зберігається до збирання.

 

 

З питань закупівлі насіння звертатись за телефонами:

            Тел. моб.: (067) 577-16-09, (Головний офіс)

Тел. моб.(067)120-10-29, (099)481-81-01 (Роман Іванович)

Тел. моб.(067) 546-19-52 (Ніна Максимівна) 

Тел. моб.(097)671-81-67 (Юрій Сергійович)

     тел./факс: (057) 752-51-64, 752-51-74, 752-51-75

 Адреса: м. Харків, пр. Гагаріна, 201

E-mail: semagro.info@ukr.net

E-mail: agro@semagro.com.ua

 

 

Телефоны:
+38 (067) 120 10 29
 
 
   
E-mail: semagro.info@ukr.net
   

© semagro.com.ua

© 2001-2020 GK-Studio