Технологія вирощування ріпаку (Євролайтнінг)

Технологія вирощування із застосуванням гербіцидів суцільної дії на основі речовин імідазолінової групи.

 

Поле під посів озимого ріпаку повинно бути вирівняним, з добре розробленим ґрунтом, чистим від бур’янів, удобреним з твердим ложем для насіння. Якщо дозволяють строки, необхідно провести лущення стерні на глибину 5-8 см. Під оранку вносять фосфорно-калійні мінеральні добрива. Оптимальна норма N120P70K100.

Якщо між збиранням попередника і сівбою ріпаку проміжок часу короткий, то відразу проводять оранку з одночасним боронуванням. Оранку необхідно провести не пізніше, ніж за 3 тижні до посіву, з метою забезпечення твердого ложе для насіння. На легких ґрунтах – на глибину 20-25 см, важких – до 30 см; після ранньої картоплі проводиться поверхневий обробіток на глибину 15-20 см. При необхідності здійснюється вирівнювання площі упоперек та по діагоналі до напрямку оранки. Сходи бур’янів знищують шляхом проведення культивацій. Передпосівним обробітком вирівнюють мікрорельєф, створюють дрібно-грудкувату структуру посівного шару, запобігають втратам вологи; за необхідності проводять коткування.

Сівба

Перед посівом з метою запобігання поширення на посівах озимого ріпаку шкідників і хвороб насіння обробляють протруйниками (інкрустують) згідно “Переліку пестицидів і агрохімікатів, дозволених до використання в Україні”. На бідних ґрунтах після зернових безпосередньо перед посівом або одночасно із сівбою вносять 1/3 N. Сівбу проводять вузькорядним способом на глибину 2-3 см; при пересиханні ґрунту глибину загортання насіння збільшують до 5-6 см.

Оптимальні строки висіву озимого ріпаку різняться залежно від регіону, наявності вологи в ґрунті та вибору придатного гібрида.

За роки випробувань наших гібридів в Україні найкращі результати були отримані за таких строків та норм густоти посівів: 

  

 

Строки посіву Західні та північні регіони Центральні регіони Східні та південні регіони Густота стояння, тис. шт./га1
Ранні 5-15 серпня 10- 20 серпня 15-25 серпня 350-450
Оптимальні 15-25 серпня 20-30 серпня 25 серпня – 5 вересня 450-650
Пізні 25-30 серпня 30 серпня – 5 вересня 5-15 вересня 650-700
Критично пізні 30 серпня - 5 вересня 5-10 вересня 15-30 вересня до 850

1Низькі показники означають сприятливі умови вирощування, високі – несприятливі

При визначенні норми висіву слід враховувати наступні параметри: лабораторну та польову схожість, тип ґрунту, строки та способи сівби, вологозабезпеченість на момент посіву, температурний і водний режими регіону.

Рослини ріпаку повинні входити в зиму в такій фазі розвитку:  6–8 листків, діаметр кореневої шийки — 8–10 мм, висота рослини — 10–15 см та діаметр розетки — 15–20 см.

При загущенні посіву рослини витягуються – що призводить до підняття точки росту над поверхнею ґрунту і як наслідок її меншої захищеності в морозний період. 

Слід пам’ятати, що при ранніх строках посіву існує можливість застосування регуляторів росту, що дає змогу впливати на осінній розвиток посівів та, відповідно, підвищити зимостійкість та урожайність ріпаку.

При пізніх строках посіву рослини увійдуть в зиму в недорозвиненому стані, що може спричинити вимерзання посівів.

 

Догляд за посівами

 

До появи сходів у випадку ґрунтової кірки посіви ріпаку обробляють легкими боронами упоперек посіву. При наявності ріпакового трача провести захист рослин одним із інсектицидів згідно “Переліку пестицидів і агрохімікатів, дозволених до використання на Україні”. При сильній забур’яненості посівів пирієм та іншими багаторічними бур’янами провести обробку гербіцидами восени згідно переліку, гербіциди слід вносити не раніше другої справжньої пари листків (краще 3-4 пара). Не слід чекати повного заростання бур’янами, оскільки конкуренція із рослинами ріпаку призведе до послаблення останніх і як наслідок – зниження врожаю.  За необхідності, проводити повторну обробку посівів при відновленні вегетації навесні до формування генеративних пагонів.

1Низькі показники означають сприятливі умови вирощування, високі – несприятливі

При визначенні норми висіву слід враховувати наступні параметри: лабораторну та польову схожість, тип ґрунту, строки та способи сівби, вологозабезпеченість на момент посіву, температурний і водний режими регіону.

Рослини ріпаку повинні входити в зиму в такій фазі розвитку:  6–8 листків, діаметр кореневої шийки — 8–10 мм, висота рослини — 10–15 см та діаметр розетки — 15–20 см.

При загущенні посіву рослини витягуються – що призводить до підняття точки росту над поверхнею ґрунту і як наслідок її меншої захищеності в морозний період. 

Слід пам’ятати, що при ранніх строках посіву існує можливість застосування регуляторів росту, що дає змогу впливати на осінній розвиток посівів та, відповідно, підвищити зимостійкість та урожайність ріпаку.

При пізніх строках посіву рослини увійдуть в зиму в недорозвиненому стані, що може спричинити вимерзання посівів.

 

Догляд за посівами

 

До появи сходів у випадку ґрунтової кірки посіви ріпаку обробляють легкими боронами упоперек посіву. При наявності ріпакового трача провести захист рослин одним із інсектицидів згідно “Переліку пестицидів і агрохімікатів, дозволених до використання на Україні”. При сильній забур’яненості посівів пирієм та іншими багаторічними бур’янами провести обробку гербіцидами восени згідно переліку, гербіциди слід вносити не раніше другої справжньої пари листків (краще 3-4 пара). Не слід чекати повного заростання бур’янами, оскільки конкуренція із рослинами ріпаку призведе до послаблення останніх і як наслідок – зниження врожаю.  За необхідності, проводити повторну обробку посівів при відновленні вегетації навесні до формування генеративних пагонів.

Рекомендовані гербіциди : Євро-Лайтнінг, Євро-Ланг. (Однорічні та багаторічні злакові та дводольні бур’яни, норми витрати препаратів в залежності від типу забур’яненості полів та у відповідності із рекомендаціями виробника)

*Інші гербіциди імідазолінової групи на гібриді не тестувались.

Весною на початку вегетації по мерзлоталому ґрунту провести підживлення 1/3 N. В період стеблування провести друге підживлення з використанням 1/3 N, або 2/3 N, якщо не вносили восени. У фазу бутонізації (за необхідності) провести захист посівів від шкідників і хвороб згідно “Переліку пестицидів і агрохімікатів, дозволених до використання в Україні”. При необхідності повторити через 15 днів.

Збирання ріпаку

 

 Роздільне збирання рекомендується проводити на забур’янених площах, при нерівномірному дозріванні насіння та великій насіннєвій масі. Кладуть ріпак у валки при вологості 25-35%. Висота зрізу – 30-40 см. Обмолот проводити при досягненні вологості 10-12%. На чистих від бур’янів, не загущених посівах ріпаку з одночасним дозріванням проводять пряме комбайнування, яке починають коли насіння повністю дозріло і має вологість 12-15%. При прямому комбайнуванні рекомендується застосовувати десикацію посівів згідно “Переліку гербіцидів і агрохімікатів, дозволених до використання в Україні”. Післязбиральна доробка насіння включає первинну очистку вороху. Товарне насіння після первинної очистки доводять до вологості 8-10% і реалізують або складають для зберігання в складському приміщенні насипом чи в мішках. Посівний матеріал відразу після первинної очистки необхідно довести до вологості не більше 12%, зберігши його схожість. Згодом необхідно здійснити завершальну доробку насіння з доведенням його до посівних кондицій.

З питань закупівлі насіння звертатись за телефонами:

            Тел. моб.: (067) 577-16-09, (Головний офіс)

Тел. моб.(067)120-10-29, (099)481-81-01 (Роман Іванович)

Тел. моб.(067) 546-19-52 (Ніна Максимівна) 

Тел. моб.(097)671-81-67 (Юрій Сергійович)

     тел./факс: (057) 752-51-64, 752-51-74, 752-51-75

 Адреса: м. Харків, пр. Гагаріна, 201

E-mail: semagro.info@ukr.net

 

 

Телефоны:
+38 (067) 120 10 29
 
 
   
E-mail: semagro.info@ukr.net
   

© semagro.com.ua

© 2001-2020 GK-Studio